Er du kok eller restauratør, og har du lyst til at være med, skal du indsende billede og ingrediensliste for din konkurrenceret til Majken på majken@spisodense.dk inden søndag den 20. august kl. 14.00.

Dit bidrag vil blive anonymiseret og forelagt udvælgelseskomitéen, som udvælger de bedste retter, der skal med til finalen.

Udvælgelseskomitéen 2017 består af Sten Slot, direktør for Det Danske Kokkelandshold, Morten Vilsbæk, journalist, madredaktør og vinskribent på Fyens Stiftstidende, Mads Vindfeld Andersen, indehaver af Madsvin.com, Mads Asbild, udviklingschef fra Food Fyn, og Mikael Hansen fra fødevaremarkedet Kulinarisk Sydfyn.

Vinderen udvælges af årets dommerjury 2017 bestående af Ole G. Mouritsen, Præsident for Det Danske Gastronomiske Akademi, Klavs Styrbæk, køkkenchef og indehaver af Restaurant STYRBÆKS, Per Hallundbæk, indehaver og køkkenchef hos Falsled Kro og Morten Vilsbæk, journalist, madredaktør og vinskribent hos Jysk Fynske Medier.


Kvalificering

For at kvalificere sig til deltagelse i konkurrencen om Schiøtzprisen 2017 indsendes en opskrift
på den ret man ønsker at deltage med senest den 20. august 2017 kl. 14.00. Foruden opskriften indsendes tillige et billede af retten samt en ingrediensliste og en tekst, hvor deltageren kort begrunder råvare- og leverandørvalg. Deltagerne bestemmer selv, om de laver en forret, hovedret, dessert eller noget fjerde.


 

Regler

Reglerne for Schiøtzprisen findes beskrevet herunder. Deltagere skal til enhver tid overholde de
anførte regler – al overtrædelse af de anførte regler medfører diskvalifikation.

 

Elementer og råvarer

Deltagere til Schiøtzprisen kan deltage med forret, hovedret, dessert eller noget fjerde.

Hovedelementerne skal være af fynsk oprindelse og rettens udtryk og identitet skal tage udgang-
spunkt i en fynsk fortælling. Råvarerne har således vokset eller levet på Fyn.
Følgende delkomponentet skal være fynske:
kød
• grønsager
• rugt
• korn- og melprodukter
Udover de nævnte delkomponenter er det tilladt at bruge op til tre delkomponenter af ikke-fynsk
oprindelse. Salt og peber tæller ikke med i regnskabet og kan bruges frit.
Det er desuden tilladt at bruge op til 2 delkomponenter, som er forarbejdet/forædlet på Fyn af en
fynskejet virksomhed.
Fynsk forædlet betyder at råvaren er forædlet til et færdigt produkt af en fynsk fødevarevirk-
somhed – f.eks. den deltagende restaurations eget køkken. Vær opmærksom på at dette f.eks.
kan dreje sig om fynske mejeriprodukter, øl, chokolade, kaffe, syltede varer mv., som sjældent
eller aldrig består af udelukkende fynske ingredienser, men som kan være meget fint færdig-
forædlet af sublime fynske mad- og drikkehåndværkere.
Bemærk: Aspiranter til deltagelse til Schiøtzprisen bedes sende en liste over de råvarer der indgår
i retten til majken@spisodense.dk samt opskriften på retten man ønsker at deltage med den 20.
august kl. 14.00.

Finale – Schiøtzprisen 2017

Konkurrencen om Schiøtzprisen 2017 finder sted søndag den 17. september kl. 14.00 – 17.00
i Rådhushallen på Odense Rådhus, Flakhaven 2, 5000 Odense.
Individuelle tidspunkter for ankomst til råvaretjek forud for konkurrencestart fremsendes.

 

Tilberedning og timing

 Deltagerne må starte tilberedningen af deres ret 3 timer før servering. Tilberedning af fina-
leretten foregår udelukkende on location, i Rådhushallen i Odense. Det er dog tilladt at op til 3
delkomponenter (de evt. ikke-fynske) er tilberedte på forhånd, hvis de kræver længere tilbered-
ning end hvad arrangementet tillader, – det være sig f.eks. syltede produkter.
Hver deltager sættes i gang med tilberedningen af deres ret med 10 minutters interval.
Tidsplan fremsendes forud for arrangementet.
Bemærk venligst at forsinket aflevering er grund til diskvalificering.

Dokumentation

For at sikre det fynske islæt bedes hver deltager venligst fremsende kvitteringer for køb af
råvarer eller fotodokumentation for evt. selv-sankede råvarer.
Det er naturligvis tilladt at få sine råvarer sponsoreret af sin leverandør, og i så tilfælde bedes
leverandøren skrive en følgeseddel der dokumenterer den fynske oprindelse.
Dette skal ske senest den 16. september kl. 14.00 med mindre andet er aftalt specifikt med
projektleder Majken Jaussi.

Materiel

Forholdene i den smukke, gamle Rådhushal på Odense Rådhus er rustikke og der skal tages
hensyn hertil.

Hver deltager får stillet tre induktionsplader, en mellem ovn, en vask, et arbejdsbord og et an-
retterbord til rådighed. Man er selv velkommen til at medbringe alt andet ønsket grej, – dog ikke
kogeplader, køleskab eller ovn af hensyn til strømmen.
Til stede ved Schiøtzprisen er der køleplads i afgrænset mængde til rådighed, – det individuelle
behov koordineres med SPIS! Odense Food Festival på forhånd.
Alle retter serveres på udvalgt service fra Bendt Brandt. De forskellige muligheder kan ses online
og nærmere aftale kan træffes med Majken Jaussi på majken@spisodense.dk.
Bemærk: En liste over det materiel man medbringer skal venligst være SPIS! Odense Food Fes-
tival i hænde senest den 10. september kl. 14.00. Dette kan mailes til
majken@spisodense.dk.

Finansiering

SPIS! sponsorerer hver deltager med 700 kr. plus moms, som kan faktureres efter afholdelse af
Schiøtzpriskonkurrencen imod fremsendelse af kvitteringer for et minimumskøb á 700 kr.


Bedømmelse og point

Finaleretterne bedømmes af dommerne ud fra følgende kriterier:
• Smag
• Innovation og formidling af den fynske fortælling
• Visuel præsentation
Hver deltager har lov til at præsentere sin ret for dommerjuryen og fortælle om retten og råvarer
samt leverandørvalg.

Dommerpanelet smager i 5 minutter og noterer i fem minutter. Efter endt bespisning, vil pointene
blive talt sammen og vinderen offentliggøres.
Hver dommer uddeler op til 55 point
• op til 30 point for smag,
• op til 15 point for innovation og formidling af den fynske fortælling
• op til 10 point for den visuelle præsentation.
Vinderen er den med samlet flest point ved sammenlægning af alle dommeres point.

Præmier

• 1. præmie: 20.000 kr., kontant, samt en outdoor markedsføringskampagne til en værdi af 50.000 kr. v. Albani Odense, samt skærebræt med indgravering fra Kærbygård Plankeborde.
• 2. præmie: 4.000 kr. og en kurv med fynske specialiteter.
• 3. præmie: 1.000 kr. og en kurv med fynske specialiteter.

 


Opsummering af vigtige datoer

 • 16.jul.kl.17.00-18.00: Mulighed for deltagelse i infomøde. Tilmelding til
  majken@spisodense.dk
 • 6.aug.kl.17.00-18.00: Mulighed for deltagelse i infomøde. Tilmelding til
  majken@spisodense.dk
 • 20.aug.kl.14.00: Deadline for indsendelse af ret til konkurrencen til
  majken@spisodense.dk
 • 1.sep.kl.14.00: Besked om evt. deltagelse i finale d. 16. september.
 • 10.sep.kl.14.00: Liste over medbragt materiel sendes til
  majken@spisodense.dk
 • 16.sep.kl.14.00: Dokumentation for råvarer sendes til
  majken@spisodense.dk
 • 17.sep.kl.14.00-17.00: Afholdelse af Schiøtzpriskonkurrencen kl. 14.00-17.00.
  Individuelle tidspunkter for tilladt ankomst fremsendes.

Presse og dækning

Schiøtzprisen 2017 filmes og streames online on location.
Schiøtzprisen distribueres ligeledes via trykte medier, SPIS! Odense Food Festivals sociale me-
diekanaler samt via kommercielle partnere og mediepartnere.

Dommere

Per Hallundbæk, Falsled Kro
Klavs Styrbæk, Styrbæks
Ole G. Mouritsen, KU, Det Danske Gastronomiske Akademi og Smag for Livet
Morten Vilsbæk, Madanmelder Jysk Fynske Medier.
Information og mulighed for sparring:
Det er til enhver tid muligt at kontakte Majken Jaussi på majken@spisodense.dk og 22 87 09 07
eller Tine Petersen på tine@spisodense.dk og 28 18 09 99 / 30 48 63 16, dersom man ønsker mere
information.